Oś Berlin-Rzym-Tokio

Oś Berlin-Rzym-Tokio. Niemcy, widząc, że Amerykanie pomagają Anglikom iRosjanom, poparli Japończyków i wkrótce po ataku na Pearl Harbor wypowie-dzieli wojnę Stanom Zjednoczonym. Może liczyli na wdzięczność Japonii i japoński atak na rosyjski Daleki Wschód? Japończycy jednak angażowali się tylko w basenie Pacyfiku, choć skoordynowany atak na Związek Sowiecki mógł zmienić losy wojny.

Wypowiedzenie wojny Amerykanom przez Rzeszę zacieśniło sojusz Niemiec iJaponii, co w połączeniu z „paktem stalowym” łączącym Niemcy z Włochami stworzyło koalicję państw faszystowskich (oś Berlin-Rzym-Tokio).

Narody Zjednoczone. 1 stycznia 1942 r. w Waszyngtonie państwa wchodzące w skład koalicji antyfaszystowskiej podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych, która treścią nawiązywała do Karty Atlantyckiej. Do koalicji należały Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, Kanada oraz kraje napadnięte przez Niemcy lub Japonię (Polska, Belgia, Holandia, Norwegia, Dania, Grecja, Jugosławia, Cze-

Leave a Reply