Oś Berlin-Rzym-Tokio

Oś Berlin-Rzym-Tokio. Niemcy, widząc, że Amerykanie pomagają Anglikom iRosjanom, poparli Japończyków i wkrótce po ataku na Pearl Harbor wypowie-dzieli wojnę Stanom Zjednoczonym. Może liczyli na wdzięczność Japonii i japoński atak na rosyjski Daleki Wschód? Japończycy jednak angażowali się tylko w basenie Pacyfiku, choć skoordynowany atak na Związek Sowiecki mógł zmienić losy wojny.

Wypowiedzenie wojny Amerykanom przez Rzeszę zacieśniło sojusz Niemiec iJaponii, co w połączeniu z „paktem stalowym” łączącym Niemcy z Włochami stworzyło koalicję państw faszystowskich (oś Berlin-Rzym-Tokio).

Narody Zjednoczone. 1 stycznia 1942 r. w Waszyngtonie państwa wchodzące w skład koalicji antyfaszystowskiej podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych, która treścią nawiązywała do Karty Atlantyckiej. Do koalicji należały Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Związek Sowiecki, Kanada oraz kraje napadnięte przez Niemcy lub Japonię (Polska, Belgia, Holandia, Norwegia, Dania, Grecja, Jugosławia, Cze-

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]