Okupacja, terror, ruch oporu

Terror okupacyjny. Holokaust. Okupacja hitlerowska ponuro zapisała się w pa-mięci Polaków: kara śmierci za drobne wykroczenia, łapanki i wywózki do przy-musowej pracy w Niemczech, nędzne warunki życia, wyniszczanie inteligencji, zakaz jakiejkolwiek działalności związanej z rozwojem polskiej kultury, rabowa-nie i planowe niszczenie bogactw naszego kraju.

Znacznie gorszy los spotkał Żydów. Musieli mieszkać w gettach, gdzie pano-wały głód i choroby. Od 1942 r. Niemcy zaczęli ich wywozić do obozów koncen-tracyjnych, z których Auschwitz (Oświęcim), Treblinka, Bełżec i Majdanek zdobyły najbardziej złowrogą sławę. W kwietniu 1943 r. garstka bohaterów rzuciła wyzwanie hitlerowskiej machinie śmierci, podejmując walkę na terenie likwidowanego przez Niemców getta w Warszawie. W wyniku planowej eksterminacji, którą hitlerowcy określili jako „ostateczne rozwiązanie problemu żydowskiego”, zginęło prawie 3 miliony Żydów – obywateli polskich (w sumie ponad 6 milionów Żydów w całej Europie). Tę zbrodnię ludobójstwa Żydzi nazwali Holokaustem (z greckiego: holokaustos – spalony w ofierze).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]