Okres stalinowski

Powstanie PZPR. „Koncesjonowana” PPS posłusznie współpracowała z PPR w ramach „bloku demokratycznego”, ale już sama organizacyjna odrębność tej partii była dla komunistów trudna do zaakceptowania. Z tego powodu dokonano zjednoczenia ruchu robotniczego. W grudniu 1948 r. PPR wchłonął część członków PPS. Powstała Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR), która niepodzielnie rządziła Polską przez następne czterdzieści lat (do wiosny 1989 r.).

W chwili powstania PZPR doszło do wewnętrznego przetasowania wśród ko-munistów. Władysław Gomułka twierdził, że każdy kraj powinien dążyć do socjalizmu (utożsamianego z komunizmem) własną drogą zgodną z lokalnymi warunkami. W polskiej sytuacji miało to oznaczać rezygnację z kolektywizacji rolnictwa, pozostawienie możliwości działania Kościołowi katolickiemu, uszanowanie części polskich tradycji narodowych. Póki legalnie działało PSL Stanisława Mikołajczyka głoszenie „polskiej drogi do socjalizmu” miało dla komunistów duże znaczenie propagandowe. W 1948 r. już „polska droga” nie była potrzebna. Doktrynerscy stalinowcy oskarżyli Gomułkę o „odchylenie nacjonalistyczno-prawicowe”. Gomułka został odsunięty od władzy. Przywódcą nowo powstałej PZPR został Bolesław Bierut. Pozostawał na tym stanowisku aż do swej śmierci w marcu 1956 r. (zmarł w Moskwie na serce na wieść o potępieniu zbrodni Stalina).

Stalinizm. Polska zależna była od stalinowskiej Rosji już od 1944 r., z kolei sam Stalin zmarł w 1953 r. Dlaczego więc mówi się, że okres stalinowski w dziejach Polski Ludowej to lata 1948-1956?

Leave a Reply