Ogólne Zgromadzenie

Ogólne Zgromadzenie miało prawo uchwalania statutów, ordonansów, zarządzeń, z tym jednym ograniczeniem, że nie mogły one być sprzeczne ż prawem obowiązującym w Anglii (not contrarie to the lawes of thes pur realme of England). Nie było w karcie żadnego postanowienia, które by do ważności uchwał Ogólnego Zgromadzenia wymagało zatwierdzenia króla.

Charakterystyczną cechą karty wydanej dla Kompanii Massachusetts było, że nie ustalała ona siedziby Kompanii, co w przyszłości posiadać miało bardzo poważne znaczenie w dziejach założonej przez nią kolonii. Już w sierpniu 1629 r. Kompania postanowiła przenieść swą siedzibę do Ameryki. W kwietniu 1630 r. siedziba Kompanii znajdowała się już za oceanem.

Leave a Reply