Ogólne Zgromadzenie

Ogólne Zgromadzenie miało prawo uchwalania statutów, ordonansów, zarządzeń, z tym jednym ograniczeniem, że nie mogły one być sprzeczne ż prawem obowiązującym w Anglii (not contrarie to the lawes of thes pur realme of England). Nie było w karcie żadnego postanowienia, które by do ważności uchwał Ogólnego Zgromadzenia wymagało zatwierdzenia króla.

Charakterystyczną cechą karty wydanej dla Kompanii Massachusetts było, że nie ustalała ona siedziby Kompanii, co w przyszłości posiadać miało bardzo poważne znaczenie w dziejach założonej przez nią kolonii. Już w sierpniu 1629 r. Kompania postanowiła przenieść swą siedzibę do Ameryki. W kwietniu 1630 r. siedziba Kompanii znajdowała się już za oceanem.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]