Ogólne Zgromadzenie

Dotychczasową dominującą rolę purytanów w kolonii Massachusetts osłabiło wspomniane postanowienie karty wprowadzające wolność wyznania dla wszystkich wyznań chrześcijańskich z wyłączeniem jednak katolickiego.

Ogólne Zgromadzenie uchwaliło w 1692 r. Bill o prawach, zatwierdzony przez gubernatora, w którym to Billu zastrzeżone zostało kolonii wyłączne prawo pobierania podatków, a wszelkie pobieranie podatków bez jej zezwolenia uznane zostało ze bezprawne.

Leave a Reply