Ogólne Zgromadzenie

Dotychczasową dominującą rolę purytanów w kolonii Massachusetts osłabiło wspomniane postanowienie karty wprowadzające wolność wyznania dla wszystkich wyznań chrześcijańskich z wyłączeniem jednak katolickiego.

Ogólne Zgromadzenie uchwaliło w 1692 r. Bill o prawach, zatwierdzony przez gubernatora, w którym to Billu zastrzeżone zostało kolonii wyłączne prawo pobierania podatków, a wszelkie pobieranie podatków bez jej zezwolenia uznane zostało ze bezprawne.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]