Oddziały podporządkowane zwierzchnictwu komunistów

Oddziały podporządkowane zwierzchnictwu komunistów: Siły podziemne w kraju: Gwardia Ludowa przekształcona w 1944 r. w Armię Ludową. Ok. 20 tysięcy partyzantów w chwili zbliżania się frontu sowieckiego do środkowych ziem polskich.

Pierwsza Dywizja im. Tadeusza Kościuszki rozbudowana w 1944 r. w Pierwszą Armię Polską (do sierpnia 1944 r. pod dowództwem Zygmunta Berlinga). Szlak bojowy od Lenino do Berlina. W lipcu 1944 r. połączono armię polską przybyłą ze Związku Sowieckiego z partyzancką Armią Ludową, tworząc Ludowe Wojsko Polskie. W 1944 r. sformowano Drugą Armię LWP. Brała udział w operacji berlińskiej na terenie Saksonii. W sumie Ludowe Wojsko Polskie liczyło ok. 180 tysięcy żołnierzy.

W całości, bez względu na polityczne i operacyjne podporządkowanie, polskie siły zbrojne liczyły ponad 300 tysięcy żołnierzy, a wraz ze służbami tyłowymi prawie 400 tysięcy. Była to czwarta armia koalicji antyhitlerowskiej w Europie (po siłach zbrojnych Związku Sowieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a przed siłami Francji). W skali wojny światowej przed armię polską wysuwa się jeszcze armia chińska.

Leave a Reply