Oddziały podporządkowane zwierzchnictwu komunistów

Oddziały podporządkowane zwierzchnictwu komunistów: Siły podziemne w kraju: Gwardia Ludowa przekształcona w 1944 r. w Armię Ludową. Ok. 20 tysięcy partyzantów w chwili zbliżania się frontu sowieckiego do środkowych ziem polskich.

Pierwsza Dywizja im. Tadeusza Kościuszki rozbudowana w 1944 r. w Pierwszą Armię Polską (do sierpnia 1944 r. pod dowództwem Zygmunta Berlinga). Szlak bojowy od Lenino do Berlina. W lipcu 1944 r. połączono armię polską przybyłą ze Związku Sowieckiego z partyzancką Armią Ludową, tworząc Ludowe Wojsko Polskie. W 1944 r. sformowano Drugą Armię LWP. Brała udział w operacji berlińskiej na terenie Saksonii. W sumie Ludowe Wojsko Polskie liczyło ok. 180 tysięcy żołnierzy.

W całości, bez względu na polityczne i operacyjne podporządkowanie, polskie siły zbrojne liczyły ponad 300 tysięcy żołnierzy, a wraz ze służbami tyłowymi prawie 400 tysięcy. Była to czwarta armia koalicji antyhitlerowskiej w Europie (po siłach zbrojnych Związku Sowieckiego, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a przed siłami Francji). W skali wojny światowej przed armię polską wysuwa się jeszcze armia chińska.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]