Od wydania „Instrumentu Rządzenia”

Z drugiej strony uzyskała Rada Stanu na mocy przepisu „Instrumentu“ (XXI) pewien wpływ na skład pierwszych trzech kolejnych parlamentów. „Instrument“ przyznaje jej bowiem prawo decydowania o tym, czy wybrane osoby odpowiadają przewidzianym warunkom. Postanowienie „Instrumentu“ (XVII) wymagające, aby wybrany na posła był człowiekiem prawym, bogobojnym i dobrego prowadzenia, dawało Radzie Stanu możność niedopuszczenia do zajęcia miejsc w parlamencie przez osoby niewygodne dla rządu.

Od wydania „Instrumentu Rządzenia” do zebrania się parlamentu wybranego na podstawie nowej ordynacji wyborczej minęło prawie dziewięć miesięcy. Korzystając z postanowienia „Instrumentu Rządzenia” (XXX) przyznającego Lordowi Protektorowi do czasu zebrania się pierwszego po ustanowieniu Protektoratu parlamentu prawo wydawania za zgodą większości Rady Stanu ustaw i ordonansów, wydał Cromwell za zgodą i radą Rady Stanu (by and with the consent of the Council) ordonanse dotyczące różnych dziedzin. Do najważniejszych z nich należały: ordonans (z 19 stycznia 1654 r.) o zdradzie głównej, zmieniający w związku z wprowadzeniem urzędu Lorda Protektora i rozwiązaniem Długiego Parlamentu postanowienia ustawy o zdradzie głównej z 1649 r. ordonans (z 24 kwietnia 1654 r.) o unii ze Szkocją, ordonans (z 21 sierpnia 1654 r.) o reformie Sądu Kanclerskiego, ustalający bliżej zakres jego jurysdykcji i pewne formy postępowania, ordonans (z 21 czerwca 1654 r.) o pojedynkach,193 traktujący pojedynek z wynikiem śmiertelnym na równi z morderstwem.19®

Ordonans o unii ze Szkocją znosił w Szkocji monarchię oraz parlament, przyznając Szkocji 30 miejsc w parlamencie republiki obradującym w Londynie.

Włączył herb Szkocji do herbu republiki. Zniósł cła na towary przywożone ze Szkocji do Anglii i z Anglii do Szkocji. Zniesione zostały też wszelkie obowiązki wasalne i poddańcze.

Leave a Reply