Od grudnia 1970 do sierpnia 1980

Wypadld grudniowe. W marcu 1968 r. robotnicy dali się nastawić wrogo wobec studentów. Wystarczyły jeszcze dwa lata, a sami robotnicy wystąpili przeciw „ro-botniczej” partii. Do największych zamieszek doszło w grudniu 1970 r. w Szczecinie oraz w Gdyni i Gdańsku. Wojsko i milicja strzelały do demonstrantów, a nawet do przypadkowych przechodniów. Pomnik przed stocznią gdańską, trzy krzyże z kotwicami, stał się symbolem oporu przeciw „ludowej władzy”.

Jednak jeszcze raz PZPR wyszła z kryzysu obronną ręką. Tym razem środowiska inteligenckie (jakby w rewanżu za marzec 1968 r.) zachowały się biernie. Skompromitowany Gomułka został odsunięty od władzy. Funkcję pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR objął Edward Gierek.

„Druga Polska”. Polskie społeczeństwo miało świadomość tego, że rządów ko-munistycznych zlikwidować się nie da, gdyż Moskwa na każdą taką próbę odpowie zbrojnym najazdem (analogicznie jak na Węgrzech w 1956 i w Czechosłowacji w 1968 r.). Nadzieję na lepsze jutro dawało oddanie władzy w ręce oświeconego przywódcy, któiy zachowując wierność głównym zasadom komunizmu, zadba

Leave a Reply