Od grudnia 1970 do sierpnia 1980

Wypadld grudniowe. W marcu 1968 r. robotnicy dali się nastawić wrogo wobec studentów. Wystarczyły jeszcze dwa lata, a sami robotnicy wystąpili przeciw „ro-botniczej” partii. Do największych zamieszek doszło w grudniu 1970 r. w Szczecinie oraz w Gdyni i Gdańsku. Wojsko i milicja strzelały do demonstrantów, a nawet do przypadkowych przechodniów. Pomnik przed stocznią gdańską, trzy krzyże z kotwicami, stał się symbolem oporu przeciw „ludowej władzy”.

Jednak jeszcze raz PZPR wyszła z kryzysu obronną ręką. Tym razem środowiska inteligenckie (jakby w rewanżu za marzec 1968 r.) zachowały się biernie. Skompromitowany Gomułka został odsunięty od władzy. Funkcję pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR objął Edward Gierek.

„Druga Polska”. Polskie społeczeństwo miało świadomość tego, że rządów ko-munistycznych zlikwidować się nie da, gdyż Moskwa na każdą taką próbę odpowie zbrojnym najazdem (analogicznie jak na Węgrzech w 1956 i w Czechosłowacji w 1968 r.). Nadzieję na lepsze jutro dawało oddanie władzy w ręce oświeconego przywódcy, któiy zachowując wierność głównym zasadom komunizmu, zadba

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]