Nowo powstałe w 1781 r. Stany Zjednoczone Ameryki

Nowo powstałe w 1781 r. Stany Zjednoczone Ameryki były luźnym związkiem państw. Nie miały one stałego organu wykonawczego. Kongres powołał wprawdzie do życia kilka centralnych urzędów (departamentów – rodzaj ministerstw), które jednak nie zdołały rozwinąć szerszej działalności. Kongres nie zdobył większego realnego znaczenia. W miarę, jak szala zwycięstwa przechylała się ostatecznie na korzyść stanów, słabło ich zainteresowanie Kongresem, a niektóre stany bardzo nieregularnie wysyłały do niego swych delegatów. Kongres nie mógł sam ściągać podatków. Mógł zwracać się do stanów z prośbą o pieniądze, ale nie mógł ich zmusić do ich uiszczenia. Wyłączne prawo nakładania podatków miały ciała prawodawcze poszczególnych stanów, które odpowiednie sumy przekazywały do skarbu związkowego. Kongres nie dysponował siłą, aby wprowadzić w życie swe uchwały i zmusić do posłuszeństwa oporne stany. Kongres mógł zawierać traktaty, ale nie mógł przeszkodzić naruszeniu ich przez poszczególne stany. Nie miał też środków, aby uregulować stosunki handlowe między stanami. We wszystkim zdany był na dobrą wolę pojedynczych stanów.

Okres wojny z Wielką Brytanią i traktat paryski z 1783 r. Wojna z Wielką Brytanią trwała blisko osiem lat i była prowadzona ze zmiennym szczęściem.

Leave a Reply