New York

Henryk Hudson, Anglik w służbie holenderskiej, wysłany przez władze holenderskie na zachód w celu odkrycia nowej drogi do Indii oraz zbadania możliwości handlu z Ameryką, dotarł w 1609 r. do ujścia rzeki nazwanej potem jego nazwiskiem. Wyniki podróży Hudsona zainteresowały kupców holenderskich terytoriami położonymi między rzekami Delaware i Hudson, które to tereny otrzymały później nazwę Nowych Niderlandów. Założyli oni tu kilka faktorii (między innymi w 1614 r. na wyspie Manhattan) w celu prowadzenia z Indianami handlu futrami. W 1621 r. Niderlandzkie Stany Generalne nadały Kompanii Zachodnio-Indyjskiej kartę przyznającą jej zarząd wspomnianych obszarów oraz przywileje handlowe z obowiązkiem zakładania osad. W 1623 r. Kompania wybudowała fort Oranje (dzisiaj miasto Albany). W 1626 r. gubernator holenderski Piotr Minuit (Minnewit) kupił od Indian całą wyspę Manhattan (czyt.: Man- hatten) o powierzchni 54 km2 za sumę 60 guldenów (około 24 dolarów) uiszczo- nych w szklanych świecidełkach i wstążkach i założył fort Nowy Amsterdam (tam, gdzie dziś Nowy Jork).

Osady holenderskie zaczęły się niebawem rozprzestrzeniać w kierunku połud- niowo-wschodnim i północnym od wyspy Manhattan. W latach 1633 i 1634 założone zostały forty na obszarze późniejszej kolonii angielskiej Connecticut (między innymi późniejsze Hartford i Wethersfield).

Leave a Reply