Nazwa Rada Stanu

Również nominacja najwyższych urzędników, jak kanclerza, podskarbiego, admirała itd., oraz najwyższych sędziów wymagała aprobaty (shall be approved) obu Izb parlamentu (art. 9).

Nazwa Rada Stanu zastąpiona została nazwą „Tajnej Rady“ (Privy Council, czyt.: Priwi Kaunsil). Wprowadzone zostały pewne ograniczenia jej kompetencji. Członków „Tajnej Rady” (w liczbie nie przekraczającej 21) mianował Lord Protektor, jednakże nominacja ta wymagała zgody (consent) parlamentu. W okresie między sesjami parlamentu wolno było Lordowi Protektorowi z przyczyn prawnych zawiesić w urzędowaniu cżłonka Rady, wymagało to jednak jej zgody.

Leave a Reply