Nazwa Rada Stanu

Również nominacja najwyższych urzędników, jak kanclerza, podskarbiego, admirała itd., oraz najwyższych sędziów wymagała aprobaty (shall be approved) obu Izb parlamentu (art. 9).

Nazwa Rada Stanu zastąpiona została nazwą „Tajnej Rady“ (Privy Council, czyt.: Priwi Kaunsil). Wprowadzone zostały pewne ograniczenia jej kompetencji. Członków „Tajnej Rady” (w liczbie nie przekraczającej 21) mianował Lord Protektor, jednakże nominacja ta wymagała zgody (consent) parlamentu. W okresie między sesjami parlamentu wolno było Lordowi Protektorowi z przyczyn prawnych zawiesić w urzędowaniu cżłonka Rady, wymagało to jednak jej zgody.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]