Nadzwyczajny parlament

Nadzwyczajny parlament musiał być również zwołany po śmierci Lorda Protektora i dokonaniu wyboru nowego Lorda Protektora, chyba że śmierć Lorda Protektora i wybór nowego przypadały na czas sesji zwyczajnej parlamentu albo zebranie się zwyczajnego parlamentu nastąpić miało najpóźniej za cztery miesiące względnie zwołanie takiego parlamentu już nastąpiło (art. 9).

Podobnie jak według „Instrumentu Rządzenia“ wyłącznym uprawnieniem parlamentu według projektu konstytucji była zmiana, zawieszenie mocy obowiązującej oraz zniesienie obowiązujących ustaw i uchwalenie nowych, jak również uchwalanie opłat i podatków (art. 51). Podobnie, jak to postanawiał „Instrument“, projekty ustaw uchwalone przez parlament, aby stać się ustawą, musiały uzyskać zgodę Lorda Protektora. Jeżeli w ciągu 20 dni nie dał on swej zgody ani nie przedstawił parlamentowi zadowalających wyjaśnień, projekty ustaw nabierały mocy obowiązującej również bez zgody Lorda Protektora (Bills shall pass into and became law, although he shall non consent thereunto), chyba że dotyczyły spraw, co do których przysługiwało Lordowi Protektorowi prawo weta (to have a negative, art. 1).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]