Nadrenia

Nadrenia. W marcu 1936 r. wojska niemieckie wkroczyły na obszar między Re-nem a granicą Niemiec z Francją i Belgią. Traktat wersalski ustanawiał tam strefę zdemilitaryzowaną. Przekroczenie przez żołnierzy niemieckich mostów na Renie było więc poważnym złamaniem ustalonego w Wersalu porządku w Europie. Francja powinna natychmiast interweniować. Nie uczyniła tego. Czuła się zbyt wyczerpana poprzednią wojną, osłabiona gospodarczą stagnacją i wewnętrzną walką polityczną. Georges Clemenceau, premier z czasów paryskiej konferencji pokojowej, marszałek Ferdynand Foch, dowódca wojsk ententy z 1918 r., oraz Raymond Poincare, prezydent z czasów pierwszej wojny światowej – wszyscy zeszli z tego świata, zaś generał Charles de Gaulle jeszcze nie zaczął swej politycznej kariery. Francja cierpiała na brak przywództwa. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone prowadziły politykę izolowania się od problemów kontynentu europejskiego, wierzyły, że Niemcy wzmocnione gospodarczo i uwolnione od wymogów wersalskiego traktatu, będą stanowić solidną zaporę dla komunizmu. Anglia zajmowała się swoim imperium (problemy w Irlandii i w Indiach), Stany Zjednoczone z większą obawą obserwowały agresję Japonii w rejonie Pacyfiku. Londyn i Waszyngton nie wsparły niewierzącego we własne siły Paryża. Hitler miał przed sobą otwartą drogę.

Austria. Remilitaryzując Nadrenię, Hitler przywracał Niemcom suwerenność na ich własnym terytorium. Dopiero w marcu 1938 r. rozpoczął realizację programu „ein Reich, ein Volk, ein Führer” (jedno państwo, jeden naród, jeden wódz) i dokonał Anschlussu (włączenia) Austrii. W samej Austrii zdania na temat przyłączenia do Rzeszy były podzielone: jedni uważali, że austriaccy Niemcy po rozpadzie habsburskiego imperium powinni dołączyć do ogólnoniemieckiej wspólnoty, inni nie chcieli władzy Berlina nad Wiedniem, tym bardziej, że w Berlinie rządzili barbarzyńcy spod znaku swastyki. Jednak w chwili wjazdu Hitlera do Wiednia, naddu- najska metropolia tonęła w powodzi faszystowskich flag, a ludzie okazywali entuzjazm: jedni z przekonania, inni na wszelki wypadek.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]