Mimo to drugi parlament Protektoratu

Mimo to drugi parlament Protektoratu (którego kadencja trwała – z przerwami – od 17 września 1656 r. do 4 lutego 1658 r.) wystąpił przeciw istniejącej dyktaturze wojskowej, domagając się zniesienia pełnomocnictw generał-ma- jorów, które naruszały w dużym stopniu uprawnienia klasy panującej w dziedzinie samorządu lokalnego. Po półtorarocznym istnieniu urząd generał-majo- rów został zlikwidowany.

W nowym parlamencie ujawniły się dążenia do utrwalenia panowania nowej szlachty (gentry) i bogatego kupiectwa. Szlachta dążyła do zabezpieczenia sobie własności nabytych w czasie rewolucji ziem biskupów i rojalistów. Znalazła ona poparcie wśród kupiectwa, i to zarówno wśród zwolenników’ wolnego handlu, jak i wśród popierających monopolowe towarzystwa handlowe. Jedni i drudzy obawiali się powrotu władzy rojalistów. Aby utrwalić dotychczasowe zdobycze, uchwalił parlament (25 marca 1657 r. 123 głosami przeciw 62) zwrócić się do Cromwella z prośbą o przyjęcie tytułu królewskiego, a ponadto przedstawić mu w formie „Petycji i rady“ (Petition and advice) projekt zmiany konstytucji opartej na „Instrumencie Rządzenia“. Cromwell skłonny był przyjąć tytuł króla, jednakże w końcu pod presją kół wojskowych odmówił jego przyjęcia, zgodził się natomiast na przyjęcie przedstawionego mu projektu zmiany ustroju.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]