Między Rosją a Niemcami

sobie świat i wprowadzili w nim pokój rzymski (pax romana), XXI w. mógłby się okazać epoką pokoju amerykańskiego (pax americana).

Jeżeli zaś Amerykanie nie zechcą obarczać się takimi zadaniami (albo spotkają ze zdecydowanym oporem), z kim się podzielą władzą nad światem? Wielka Brytania i Francja już nie odzyskają dawnej pozycji. Kto więc będzie partnerem dla Amerykanów? Odnowiona Rosja, Chiny czy wielcy przegrani z drugiej wojny światowej (Niemcy i Japonia)? Niektórzy wskazują także na coraz potężniejsze Indie. A może należne miejsce zajmie zjednoczona Europa (mówiąc dokładnie Unia Europejska), o ile zacznie prowadzić wspólną dla wszystkich państw członkowskich politykę zagraniczną i zbuduje zintegrowane, europejskie siły zbrojne? Jeżeli Unia Europejska włączy się do wielkiej gry, to które państwa członkowskie będą określać strategiczne kierunki wspólnej polityki: Francja z Niemcami czy Wielka Brytania przeciwstawiająca się hegemonii Patyża i Berlina przy pomocy Włoch, Polski, Hiszpanii?

Między Rosją a Niemcami. Czy zmieniła się geopolityczna sytuacja Polski? Czy imperium rosyjskie rozpadło się na zawsze? Rosja przecież przeżyła już „wielką smutę” w początkach XVII w. i kryzys po rewolucji w 1917 r. Za każdym razem objawiała się świaUt potężniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. A stare porzekadło mówi: do trzech razy sztuka. Tym razem jednak Rosja musi chyba pogodzić się ze stratą wielkomocarstwowej pozycji (depopulacja, napięcia narodowościowe, niewydolna gospodarka oparta na eksporcie surowców naturalnych, trudności w utrzymaniu nowoczesnej armii, zagrożenie chińskie). Oznacza to trwale wymknięcie się Polski z rosyjskiej strefy wpływów (co budzi irytację w Moskwie).

Leave a Reply