Lord Protektor za zgodą Rady Stanu

Parlament miał być zwoływany co trzy lata (art. 21), sesja zaś trwać miała – 26 tygodni (a więc pół roku). W ciągu tego czasu parlament nie mógł być ani odroczony, ani rozwiązany bez swej zgody. Za zgodą Lorda Protektora mógł parlament uchwalić ustawę o przedłużeniu sesji, jednakże najwyżej o 13 tygodni (art. 23).

Lord Protektor za zgodą Rady Stanu mógł zwołać nadzwyczajny parlament, którego sesja trwać miała 13 tygodni i który w tym czasie nie mógł być ani odroczony, ani rozwiązany. Podobnie jak sesja parlamentu zwyczajnego mogła być również przedłużona sesja parlamentu nadzwyczajnego. Także i w tym wypadku konieczna była zgoda Lorda Protektora i odpowiednia ustawa parlamentu, przy czym jednak sesja taka mogła być przedłużona najwyżej o cztery tygodnie (art. 24).

Leave a Reply