Lord Protektor za zgodą Rady Stanu

Parlament miał być zwoływany co trzy lata (art. 21), sesja zaś trwać miała – 26 tygodni (a więc pół roku). W ciągu tego czasu parlament nie mógł być ani odroczony, ani rozwiązany bez swej zgody. Za zgodą Lorda Protektora mógł parlament uchwalić ustawę o przedłużeniu sesji, jednakże najwyżej o 13 tygodni (art. 23).

Lord Protektor za zgodą Rady Stanu mógł zwołać nadzwyczajny parlament, którego sesja trwać miała 13 tygodni i który w tym czasie nie mógł być ani odroczony, ani rozwiązany. Podobnie jak sesja parlamentu zwyczajnego mogła być również przedłużona sesja parlamentu nadzwyczajnego. Także i w tym wypadku konieczna była zgoda Lorda Protektora i odpowiednia ustawa parlamentu, przy czym jednak sesja taka mogła być przedłużona najwyżej o cztery tygodnie (art. 24).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]