Lord Protektor miał zwoływać obie Izby

Ograniczone zostały uprawnienia Drugiej Izby w zakresie jej kompetencji sądowniczych. W sprawach cywilnych sądownictwo Drugiej Izby miało ograniczać się do postępowania rewizyjnego w sprawie zaczepienia wyroku (writ of error), do rozpatrywania spraw przeniesionych przed jej forum z sądów niższych z powodu zawiłości (for difficulty), spraw wniesionych do niej w drodze petycji przeciw postępowaniu trybunałów sądzących według zasad słuszności (petitions against proceedings in Courts of Equity), a wreszcie spraw dotyczących przywilejów samej Izby (cases of privileges of their own House). W sprawach karnych kompetencje Drugiej Izby ograniczały się do spraw wniesionych z oskarżenia przez Izbę Gmin (impeachment).

Lord Protektor miał zwoływać obie Izby parlamentu co najmniej (at furthest) raz na trzy lata, jeżeli nie okaże się konieczność częstszego ich zwoływania (art. 2).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]