Lord Protektor miał zwoływać obie Izby

Ograniczone zostały uprawnienia Drugiej Izby w zakresie jej kompetencji sądowniczych. W sprawach cywilnych sądownictwo Drugiej Izby miało ograniczać się do postępowania rewizyjnego w sprawie zaczepienia wyroku (writ of error), do rozpatrywania spraw przeniesionych przed jej forum z sądów niższych z powodu zawiłości (for difficulty), spraw wniesionych do niej w drodze petycji przeciw postępowaniu trybunałów sądzących według zasad słuszności (petitions against proceedings in Courts of Equity), a wreszcie spraw dotyczących przywilejów samej Izby (cases of privileges of their own House). W sprawach karnych kompetencje Drugiej Izby ograniczały się do spraw wniesionych z oskarżenia przez Izbę Gmin (impeachment).

Lord Protektor miał zwoływać obie Izby parlamentu co najmniej (at furthest) raz na trzy lata, jeżeli nie okaże się konieczność częstszego ich zwoływania (art. 2).

Leave a Reply