Lojaliści

nalistycznego zacietrzewienia? W tym drugim wypadku nie byłyby aż tak bardzo godne zachwytu, a lojaliści zajęci pożyteczną pracą okazaliby się bardziej godni pochwały od wiecz-nych bojowników.

Zastanawiając się nad tymi problemami, pamiętajmy, że zaborcy z XIX w. nie prowadzili wobec Polaków polityki totalnego wyniszczenia. 1795 r. nie jest porównywalny z 1939 r., gdy to cały naród polski stanął przed groźbą zagłady. W czasie zaborów, nawet w epoce, którą nazywamy powstańczą, a więc kojarzymy ją raczej a walką niż z pracą, ziemie polskie rozwijały się gospodarczo, a naród wzmacniał się demograficznie.

Leave a Reply