Lojaliści

nalistycznego zacietrzewienia? W tym drugim wypadku nie byłyby aż tak bardzo godne zachwytu, a lojaliści zajęci pożyteczną pracą okazaliby się bardziej godni pochwały od wiecz-nych bojowników.

Zastanawiając się nad tymi problemami, pamiętajmy, że zaborcy z XIX w. nie prowadzili wobec Polaków polityki totalnego wyniszczenia. 1795 r. nie jest porównywalny z 1939 r., gdy to cały naród polski stanął przed groźbą zagłady. W czasie zaborów, nawet w epoce, którą nazywamy powstańczą, a więc kojarzymy ją raczej a walką niż z pracą, ziemie polskie rozwijały się gospodarczo, a naród wzmacniał się demograficznie.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]