Liczba obywateli w nowej kolonii

Liczba obywateli w nowej kolonii szybko rosła na skutek wzmożonego wychodźstwa z Anglii. Już w 1631 r. istniało na jej obszarze osiem osad (gmin). Do tych należało między innymi Salem (czyt. Sejlem), najstarsza spośród nich oraz Cambridge (czyt. Kembridż) i Boston. Ten ostatni (założony w 1630 r.) zdobył sobie dzięki swemu położeniu duże znaczenie.

Głównym organem kolonii było Ogólne Zgromadzenie, które zbierało się cztery razy do roku i w którego skład wchodzili wszyscy pełnoprawni obywatele (freemen) oraz – zgodnie z postanowieniami karty – gubernator lub jego zastępca i członkowie jego Rady. W miarę jednak, jak wzrosła liczba osad, zamiast wszystkich obywateli zasiadało (od 1634 r.) w Ogólnym Zgromadzeniu po dwóch, a nieco później (od 1636 r.) po 1-3 (zależnie od liczby ludności) delegatów poszczególnych osad. Poza tym skład Zgromadzenia pozostał bez zmian. Zwoływał je gubernator. Bez zgody większości członków Zgromadzenie nie mogło być rozwiązane ani odroczone. Ogólne Zgromadzenie było najwyższym organem ustawodawczym i sądowniczym. Corocznie wybierało ono gubernatora, członków Rady i innych urzędników.

Leave a Reply