Liczba członków Rady Stanu

Liczba członków Rady Stanu nie mogła wynosić mniej niż 13 i więcej niż 21 (II). Wymagane quorum wynosiło siedmiu członków (XXV).

Pierwszych piętnastu członków Rady powołali autorzy „Instrumentu Rządzenia”, umieszczając ich nazwiska w „Instrumencie” (XXV). Przed zebraniem się najbliższego parlamentu przyznano Cromwellowi wspólnie z większością Rady Stanu prawo dokooptowania dalszych członków z tym jednak zastrzeżeniem, że ogólna liczba członków Rady Stanu nie mogła przekraczać 21. Odpowiednio do liczby dokooptowanych członków Rady miało być też ustalone quorum (XXVI).

Leave a Reply