Liczba członków Rady Stanu

Liczba członków Rady Stanu nie mogła wynosić mniej niż 13 i więcej niż 21 (II). Wymagane quorum wynosiło siedmiu członków (XXV).

Pierwszych piętnastu członków Rady powołali autorzy „Instrumentu Rządzenia”, umieszczając ich nazwiska w „Instrumencie” (XXV). Przed zebraniem się najbliższego parlamentu przyznano Cromwellowi wspólnie z większością Rady Stanu prawo dokooptowania dalszych członków z tym jednak zastrzeżeniem, że ogólna liczba członków Rady Stanu nie mogła przekraczać 21. Odpowiednio do liczby dokooptowanych członków Rady miało być też ustalone quorum (XXVI).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]