Kryzys kubański

•Równocześnie z interwencją sowiecką na Węgrzech doszło do niepokojów w Polsce (tzw. polski październik, rozdział XIV.4.). oW 1956 r. rząd Egiptu przejął na własność państwa (znacjonalizował) Kanał Sueski, dotychczas zarządzany przez anglo-francuską spółkę akcyjną. Londyn i Paiyż wysłały wojsko w rejon kanału. Wtedy Związek Sowiecki wywarł presję na Anglików i Francuzów, by skłonić ich do wycofania swych sił ze strefy kanału. Stany Zjednoczone nie tylko nie poparły sojuszników z NATO, ale poleciły im zastosować się do sowieckiej sugestii. Kanał Sueski pozostał pod kontrolą Egiptu. Wydarzenie to świadczy dobitnie o upadku politycznego znaczenia starych potęg kolonialnych. Moskwa i Waszyngton pokazały, że teraz one decydują o sytuacji w świecie.

Kryzys kubański. Komunizm rozprzestrzeniał się w Europie i w Azji. Na kontynencie amerykańskim, zdominowanym przez Stany Zjednoczone, jak na razie komuniści nie odnosili sukcesów. Dopiero w 1959 r. władzę na Kubie objął Fidel Castro i zaczął wprowadzać komunistyczne porządki. Związek Sowiecki udzielił „towarzyszom kubańskim” pomocy, ale za cenę założenia baz rakietowych na Kubie.

w Indonezji, na Filipinach, w Tajlandii, Malezji, Birmie. Wojna w Wietnamie tak dalece wyczerpała światowy system komunistyczny, że jego ekspansja w Azji nie wyszła już poza Indochiny. Związek Sowiecki i Chiny pogrążyły się w stagnacji

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]