Kryzys kubański

•Równocześnie z interwencją sowiecką na Węgrzech doszło do niepokojów w Polsce (tzw. polski październik, rozdział XIV.4.). oW 1956 r. rząd Egiptu przejął na własność państwa (znacjonalizował) Kanał Sueski, dotychczas zarządzany przez anglo-francuską spółkę akcyjną. Londyn i Paiyż wysłały wojsko w rejon kanału. Wtedy Związek Sowiecki wywarł presję na Anglików i Francuzów, by skłonić ich do wycofania swych sił ze strefy kanału. Stany Zjednoczone nie tylko nie poparły sojuszników z NATO, ale poleciły im zastosować się do sowieckiej sugestii. Kanał Sueski pozostał pod kontrolą Egiptu. Wydarzenie to świadczy dobitnie o upadku politycznego znaczenia starych potęg kolonialnych. Moskwa i Waszyngton pokazały, że teraz one decydują o sytuacji w świecie.

Kryzys kubański. Komunizm rozprzestrzeniał się w Europie i w Azji. Na kontynencie amerykańskim, zdominowanym przez Stany Zjednoczone, jak na razie komuniści nie odnosili sukcesów. Dopiero w 1959 r. władzę na Kubie objął Fidel Castro i zaczął wprowadzać komunistyczne porządki. Związek Sowiecki udzielił „towarzyszom kubańskim” pomocy, ale za cenę założenia baz rakietowych na Kubie.

w Indonezji, na Filipinach, w Tajlandii, Malezji, Birmie. Wojna w Wietnamie tak dalece wyczerpała światowy system komunistyczny, że jego ekspansja w Azji nie wyszła już poza Indochiny. Związek Sowiecki i Chiny pogrążyły się w stagnacji

Leave a Reply