Kryzys iracki

państwa tracące znaczenie Wojna w Iraku. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych po stronie Izraela oraz postrzeganie Amerykanów jako głównych twórców „bezbożnej” i wrogiej islamowi cywilizacji Zachodu, spowodowało atak terrorystów z grona fundamentalistów islamskich na Nowy Jork (11 września 2001 r.). Amerykanie odpowiedzieli obaleniem reżimu tałibów (muzułmańskich fanatyków) w Afganistanie. W 2003 r. koalicja amerykańsko-brytyjska (z symbolicznymi kontyngentami z innych państw, w tym Polski) zaatakowała Irak, gdzie obalono totalitarny reżim Saddama Husajna, dopuszczający się zbrodni ludobójstwa, wpierający mię-dzynarodowy terroryzm i podejrzewany o produkcję broni masowego rażenia.

Kryzys iracki spowodował głęboki rozłam w strukturach euroatlantyckich. Francja iNiemcy zdecydowanie potępiły amerykańską interwencję w Iraku. Nie uznały jej za upraw-nioną wojnę prewencyjną, lecz za agresję przeciw suwerennemu państwu (co oznacza zła-manie prawa międzynarodowego). Wielka Brytania, Włochy, Hiszpania (do 2004 r.), Polska oraz kilku innych członków NATO poparły Amerykanów. NATO, które straciło strategicz-nego przeciwnika (w wyniku rozpadu Związku Sowieckiego), stanęło w obliczu największego kryzysu w swych dziejach. Czy sfonnułuje nowe cele (zwalczanie terroryzmu, przeciw-

Leave a Reply