Kryzys 1976 r.

Kryzys 1976 r. W 1976 r. okazało się, że postęp w znacznej mierze osiągnięty został za pożyczone na Zachodzie pieniądze. Socjalistyczna gospodarka, gdzie nie dba się o wydajność pracy ani jakość produktów, nie była w stanie sprostać zobowiązaniom w dziedzinie spłaty kredytów. Sztuczny dobrobyt nagle się skończył.

Słabnący komunistyczny reżim postanowił wzmocnić się drogą zapisów konstytucyjnych (choć lekceważenie prawa należy do istoty komunizmu). W lutym 1976 r. uchwalono w sejmie poprawki do konstytucji stwierdzające, że PZPR jest „przewodnią siłą narodu”, a sojusz Polski ze Związkiem Sowieckim- nienaiuszalny. Te uchwały wzbudziły oburzenie, ale też świadczyły o zmniejszeniu urzędowej obłudy. To, co obowiązywało od dawna w praktyce, znalazło swój wyraz w konstytucji.

W czerwcu 1976 r. podniesiono ceny na liczne produkty codziennego użytku. W Radomiu i podwarszawskim Ursusie doszło do rozruchów. Partyjni agitatorzy znów, jak w marcu 1968 r., organizowali wiece, gdzie potępiano „warchołów”. Milicja ponownie brutalnie rozpędzała demonstracje. Władze jednak nie posunęły się do użycia broni palnej. Udało się opanować sytuację. Gierek utrzymał się przy władzy, choć utracił swój autorytet.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]