Kontrowersje wokół układu

^ Kontrowersje wokół układu. Wiele osób z polskiej emigracji nie akceptowało tych postanowień. Kilku ministrów w rządzie Sikorskiego podało się nawet do dymisji. Chodziło

obrak jasnego stwierdzenia, że po wojnie zostanie przywrócona między Polską a Rosją gra-nica z 1939 r. (od traktatu w Rydze kończącego w 1921 r. wojnę polsko-bolszewicką granicę tę nazywano „linią ryską”). Churchill mediował między zwaśnionymi Polakami, twierdząc, że na razie sporne terytorium jest w ręku Niemiec i najpierw trzeba pokonać Trzecią Rzeszę. Jeżeli z tej wojny Rosja wyjdzie osłabiona, to będzie można przywrócić linię ryską i bez postanowień w aktualnym traktacie, jeżeli zaś Rosja zakończy wojnę jako mocarstwo, to i tak podyktuje własne warunki. Sikorski dodawał, że przede wszystkim trzeba reaktywować działalność polskiej ambasady, doprowadzić do zwolnienia Polaków przetrzymywanych w łagrach i kołchozach, a z obywateli polskich zdolnych do służby wojskowej utworzyć annię.

Sikorski miał rację, jednak zacietrzewieni opozycjoniści nie dali się przekonać i uważali Sikorskiego prawie za zdrajcę. Traktat później krytykowali także i ci, którzy dzięki niemu ocalili życie (m.in. gen. Władysław Anders).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]