Kontrkultura

W tym samym roku niepokoje ogarnęły również ośrodki uniwersyteckie we Francji, w Niemczech, we Włoszech i w Stanach Zjednoczonych. We Francji do demonstrujących studentów dołączyli strakujący pracownicy prawie wszystkich działów gospodarki. O ile jednak w Warszawie lub w Pradze powodem wystąpień był brak wolności, to na Zachodzie jej nadmiar.

/ Kontrkultura. Mianem kontrkultury określamy wzorce obyczajowe i ideowe rozpo-wszechniające się w drugiej połowie XX w., zapoczątkowane pokoleniowym buntem mło-dzieży w latach sześćdziesiątych. W 1968 r. na murach uniwersyteckich gmachów w za-chodniej Europie i w Ameryce Północnej pisano: „Zabrania się zabraniać” lub „Nie dowierzaj nikomu po trzydziestce”. Nasiliły się protesty przeciw wojnie w Wietnamie. Muzycy rockowi (np. Bob Dylan i John Lennon) świadomie podjęli misję nowych „proroków”. Inni, jak Janis Joplin, Jimi Hendrix oraz Jim Morrison zostali kreowani na wyrazicieli buntowniczych nastrojów młodego pokolenia. Młodzi aktywiści na Zachodzie walczyli o pokój, zapominając, że w krajach komunistycznych ich rówieśnicy nie mogą wyrażać swych opinii i przeciwdziałać zbrojeniom po „swojej”, czyli sowieckiej i chińskiej stronie. Liczni obywatele demokratycznych państw, pomimo szlachetnych pobudek, faktycznie działali na rzecz osłabienia swych państw, w których szanuje się prawa człowieka, w światowej konfrontacji z totalitaryzmem. Wielu intelektualistów (np. Jean Paul Sartre) skompromitowało się wma-wianiem młodzieży, że jest ona rewolucyjną siłą, która może obalić burżuazyjny porządek. Na swych ideowych patronów buntownicy z 1968 r. wybrali Lwa Trockiego, Che Guevarę

iMao Tse-tunga. Trocid wraz z Leninem rozpętał „czerwony terror” po rewolucji bolszewic-kiej w Rosji, Guevara pragnął rozpalić w świecie „sto Wietnamów”, a Mao właśnie wtedy mordował w Chinach miliony chińskich inteligentów i przeciwników politycznych (rewolucja kulturalna, będąca przykładem ludobójstwa i skrajnego bezprawia).

Leave a Reply