Konsekwencje Jesieni Ludów

Rosja nie może na razie myśleć o umocnieniu Wspólnoty pod swoim przewodnictwem, gdyż ma kłopoty na swoim własnym terytorium. Na obszarze Rosji mieszka wiele małych narodów. Narody te są świadome swej odrębności. Wiele z nich pragnęłoby wyzwolić się spod rosyjskiego panowania (dotyczy to obecnie głównie Czeczenii).

Konsekwencje Jesieni Ludów. Rosja musiała się pogodzić z rozpadem swego wewnętrznego imperium (obszar Związku Sowieckiego). Tym bardziej nie mogła utrzymać w lyzach swego imperium zewnętrznego (wasalne państwa w Europie Wschodniej), zachwianego w wyniku Jesieni Ludów. Suwerenność dawnych „bratnich państw socjalistycznych” została potwierdzona rozwiązaniem w lipcu 1991 r. Układu Warszawskiego i stopniowym wycofywaniem annii sowieckiej z terytoriów byłych sojuszników, w tym z Polski.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]