Kongres mógł odroczyć swe posiedzenia

Kongres mógł odroczyć swe posiedzenia, jednakże na czas nie dłuższy niż pół roku. Na okres ten wybierał Kongres Komitet Stanów (Committee of States), w którego skład wchodzić musiało po jednym przedstawicielu z każdego stanu. Uprawnienia Komitetu były ograniczone, gdyż nie mogły mu być przekazane te sprawy, do których załatwienia wymagana była w Kongresie kwalifikowana większość dziewięciu głosów.289

Do zmiany Artykułów wymagane było powzięcie odpowiedniej uchwały przez Kongres wspomnianą kwalifikowaną większością głosów oraz zatwierdzenie tej uchwały przez ciała prawodawcze wszystkich stanów.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]