Kongres był wreszcie ostateczną instancją

Kongres był wreszcie ostateczną instancją odwoławczą we wszystkich sporach między dwoma lub więcej stanami dotyczących granic, jurysdykcji lub jakiejkolwiek innej sprawy.28*’

W niektórych sprawach należących do kompetencji Kongresu (zawieranie i wypowiadanie traktatów, bicie monety, wypuszczanie pieniędzy papierowych, zaciąganie pożyczek, ustalanie wysokości kontyngentów sił zbrojnych lądowych i morskich, mianowanie naczelnego wodza)- uchwała Kongresu musiała zapaść kwalifikowaną’ większością 9 głosów, a więc przedstawicieli 9 stanów. We wszystkich innych sprawach wystarczała zwykła większość.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]