Kongres był wreszcie ostateczną instancją

Kongres był wreszcie ostateczną instancją odwoławczą we wszystkich sporach między dwoma lub więcej stanami dotyczących granic, jurysdykcji lub jakiejkolwiek innej sprawy.28*’

W niektórych sprawach należących do kompetencji Kongresu (zawieranie i wypowiadanie traktatów, bicie monety, wypuszczanie pieniędzy papierowych, zaciąganie pożyczek, ustalanie wysokości kontyngentów sił zbrojnych lądowych i morskich, mianowanie naczelnego wodza)- uchwała Kongresu musiała zapaść kwalifikowaną’ większością 9 głosów, a więc przedstawicieli 9 stanów. We wszystkich innych sprawach wystarczała zwykła większość.

Leave a Reply