Konferencje Wielkiej Trójki

Wielka Trójka. Decyzje, określające postępowanie sprzymierzonych w końcowym etapie wojny i rozstrzygające o kształcie powojennego świata, podejmowała tzw. Wielka Trójka: prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill i przywódca Związku Sowieckiego Józef Stalin.

Konferencja w Teheranie. Latem 1943 r. było już pewne, że ostateczna klęska Niemiec jest tylko kwestią czasu. Przywódcy atyfaszystowskiej koalicji spotkali się na przełomie listopada i grudnia 1943 r. w Teheranie i przyjęli następujące ustalenia:

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]