Konferencje Wielkiej Trójki

Wielka Trójka. Decyzje, określające postępowanie sprzymierzonych w końcowym etapie wojny i rozstrzygające o kształcie powojennego świata, podejmowała tzw. Wielka Trójka: prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt, premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill i przywódca Związku Sowieckiego Józef Stalin.

Konferencja w Teheranie. Latem 1943 r. było już pewne, że ostateczna klęska Niemiec jest tylko kwestią czasu. Przywódcy atyfaszystowskiej koalicji spotkali się na przełomie listopada i grudnia 1943 r. w Teheranie i przyjęli następujące ustalenia:

Leave a Reply