Konferencja w Poczdamie

Konferencja w Poczdamie. Po zakończeniu działań wojennych w Europie odbyła się kolejna konferencja przywódców antyfaszystowskiej koalicji w Poczdamie koło Berlina na przełomie lipca i sierpnia 1945 r. Przy konferencyjnym stole zasiadła Wielka Trójka w zmienionym składzie. Zmarłego Roosevelta zastąpił nowy prezydent Stanów Zjednoczonych, Harry Truman. W trakcie konferencji odbyły się wybory w Wielkiej Brytanii, które Churchill przegrał i ustąpił miej ca elementowi Attlee. Jedynie Stalin wciąż pozostawał wodzem Związku Sowieckiego.

W Poczdamie potwierdzono i uzupełniono decyzje z Jałty. W sprawie zachodniej granicy Polski sprecyzowano, że będzie ona przebiegać na Odrze i Nysie Łużyckiej. Dokonano ustaleń mających przyśpieszyć wspólne zwycięstwo nad Japonią.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]