Konfederacja stanów

Konfederacja stanów miała być „ligą przyjaźni” (league of friendship) do celów wspólnej obrony. Każdy stan zachowywał suwerenność, wolność i niezależność, własne sądownictwo i prawo, z wyjątkiem tego wszystkiego, co wyraźnie zostało przekazane „Stanom Zjednoczonym zgromadzonym w Kongresie” (The United States in Congress assembled).207

Kongres miał się składać z delegatów wybieranych corocznie w liczbie od dwóch do siedmiu przez poszczególne stany. Żaden delegat nie mógł sprawować swych funkcji więcej niż trzy razy w ciągu sześciu lat. Bez względu na liczbę wysyłanych delegatów każdy stan miał w Kongresie tylko jeden głos. •

Leave a Reply