Konfederacja stanów

Konfederacja stanów miała być „ligą przyjaźni” (league of friendship) do celów wspólnej obrony. Każdy stan zachowywał suwerenność, wolność i niezależność, własne sądownictwo i prawo, z wyjątkiem tego wszystkiego, co wyraźnie zostało przekazane „Stanom Zjednoczonym zgromadzonym w Kongresie” (The United States in Congress assembled).207

Kongres miał się składać z delegatów wybieranych corocznie w liczbie od dwóch do siedmiu przez poszczególne stany. Żaden delegat nie mógł sprawować swych funkcji więcej niż trzy razy w ciągu sześciu lat. Bez względu na liczbę wysyłanych delegatów każdy stan miał w Kongresie tylko jeden głos. •

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]