Komunistyczne Chiny

S W chwili powstania Układu Warszawskiego stalinizm w Europie Wschodniej jeszcze trwał oficjalna propaganda w Warszawie, Pradze i Budapeszcie określała NATO jako narzędzie amerykańskich militarystów i niemieckich odwetowców. Nikomu nawet się nie śniło, by państwa, które na mocy pojałtańskiego podziału świata dostały się pod kuratelę Moskwy, mogły kiedykolwiek przystąpić do NATO. Stało się to dopiero po Jesieni Ludów, która w 1989 r. doprowadziła do upadku sowieckiego imperium w Europie Środkowo-Wschodniej. W 1991 r. Układ Warszawski został rozwiązany. W 1999 r., w pięćdziesiątą rocznicę powołania NATO, do sojuszu przystąpiły Polska, Czechy i Węgry.

Komunistyczne Chiny. Komunizm po drugiej wojnie światowej ogarnął nie tylko wschodnią Europę, ale i znaczną część Azji. Podczas drugiej wojny światowej zwolennicy Chin niekomunistycznych (nacjonaliści z partii Kuomintang pod wodzą Czang Kai-szeka) walczyli z chińskimi komunistami, którym przewodził Mao Tse-Tung (Mao Zadong). Zwaśnieni Chińczycy walczyli także z Japończykami. W obliczu zagrożenia kraju przez najazd japoński Kuomintang i komuniści zawarli zawieszenie broni, ale gdy tylko Japończycy ponieśli klęskę, chińska wojna domowa rozgorzała z całą siłą. Komuniści zwyciężyli. W 1949 r. proklamowano Chińską Republikę Ludową (CliRL). Rząd Czang Kai-szeka zdołał utrzymać się tylko na wyspie Tajwan (Republika Chińska istniejąca do dziś, choć nieuznawana przez ChRL). Republika na Tajwanie, popierana przez Stany Zjednoczone, długo uważała się za jedyne legalne państwo chińskie. Dopiero w 1971 r. Chińska Republika Ludowa zajęła należne jej miejsce w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.

Przywódca komunistycznych Chin, Mao Tse-tung, był przywódcą równie wielbionym przez swych fanatycznych zwolenników jak Stalin. Dopuszczał się on także równie wielkich zbrodni ludobójstwa. „Rewolucja kulturalna” w Chinach w latach sześćdziesiątych XX w. wyniszczyła chińską gospodarkę i chińską inteligencję. Dopiero po śmierci Mao w 1976 r. i obaleniu jego ideowych spadkobierców w 1978 r. Chiny wkroczyły na drogę szybkiego rozwoju. Blokadą na drodze tego rozwoju może się okazać utrzymywanie reliktów komunizmu (niedemokratyczny, jednopartyjny system władzy, dominacja własności państwowej w gospodarce).

Leave a Reply