Komuniści zdobywają pełnię władzy

Wyzwolenie czy nowa okupacja? W lipcu i sierpniu 1944 r. Niemcy zostali wyparci z terenów między linią Curzona a Wisłą. Administrację na tym obszarze przejął rezydujący w Lublinie PKWN. Przez całe drugie półrocze 1944 r. istniała tu „Pol-ska lubelska”. W styczniu 1945 r. ofensywa Armii Czerwonej przesunęła front z Wisły na Odrę i Nysę Łużycką. Do marca 1945 r. całe terytorium dzisiejszej Polski zostało zajęte przez siły sowieckie i przekazane pod zarząd „komitetu lubelskiego”. PKWN został w grudniu 1944 r. przekształcony w rząd tymczasowy. Od stycznia 1945 r. rezydował już w Warszawie.

Polacy z radością przyjmowali uwolnienie Polski od hitlerowskiego okupanta, ale w większości oczekiwali powrotu rządu Rzeczypospolitej z wychodźstwa i nie uznawali władzy sprawowanej przez zauszników Stalina. Tymczasem na terenie niby suwerennej i sojuszniczej Polski działało NKWD, tropiąc Polaków związanych z państwem podziemnym. Coraz większa liczba polskich obywateli stawiała sobie pytanie

oto, czy sytuacja panująca w Polsce jest wyzwoleniem czy też nową okupacją. Odpowiedź do dziś nie jest jednoznaczna. Zwycięstwo nad Trzecią Rzeszą ocaliło naród polski od zagłady, szykowanej przez hitlerowców zaraz po wynisz-czeniu Żydów. Z drugiej strony Armia Czerwona nie przyniosła nam wolności, lecz długotrwałe zniewolenie w granicach sowieckiego imperium (choć na szczęście w ramach odrębnego państwa uzależnionego od Moskwy).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]