Kompania Wirgińska

Ponieważ stosunek prawny przybyszów do nowego obszaru, który mieli zamiar zająć, nie był unormowany, gdyż Kompania Wirgińską nie miała żadnych praw do ziemi w Nowej Anglii, uważali oni za konieczne uregulować przynajmniej stosunki między sobą. Dnia 21 (11) listopada 1620 r. została sporządzona słynna Umowa na Mayflower (The Mayflower Compact) podpisana przez głowy rodzin wychodźców. Na umowie tej opierać się miał przyszły porządek społeczny nowej kolonii. Umowa ta brzmi:

„W imię Boga, Amen. My, których imiona są podpisane, wierni poddani naszego potężnego monarchy, króla Jakuba z łaski Bożej panującego Wielkiej Brytanii,

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]