Kompania Londyńska

Jednakże tylko Kompania Londyńska rozwinęła intensywniejszą działalność osadniczą, spodziewając się uzyskać z niej dochody. Na wiosnę 1607 r. Kompania wysłała do Ameryki pierwszych kolonistów (nieco więcej niż 100), którzy założyli osadę nazwaną ku czci króla Jakuba Jamestown.

Natomiast osadnicy wysłani w 1607 r. przez Kompanię Plymouthską już w następnym roku powrócili do Anglii.

Leave a Reply