Kompania Londyńska

Jednakże tylko Kompania Londyńska rozwinęła intensywniejszą działalność osadniczą, spodziewając się uzyskać z niej dochody. Na wiosnę 1607 r. Kompania wysłała do Ameryki pierwszych kolonistów (nieco więcej niż 100), którzy założyli osadę nazwaną ku czci króla Jakuba Jamestown.

Natomiast osadnicy wysłani w 1607 r. przez Kompanię Plymouthską już w następnym roku powrócili do Anglii.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]