Komisja Europejska

Komisja Europejska rezyduje w Brukseli. Parlament obraduje w Strasburgu. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma siedzibę w Luksemburgu.

Od 2002 r. na większości obszaru UE obowiązuje wspólna waluta (euro), co jest pierwszym krokiem lat stworzeniu rzeczywistej europejskiej federacji (emisja waluty to jeden z głównych atrybutów suwerennego państwa). Polityką monetarną UE kieruje Europejski Banie Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

UE zapewnia obywatelom państw członkowskich wspólne obywatelstwo unijne. Jednak nie ma wspólnych ambasad, gdyż każde z państw członkowskich UE prowadzi własną politykę zagraniczną i nadal jest odrębnym i pełnoprawnym podmiotem prawa międzynarodowego. Obywatelstwo unijne umożliwia osiedlanie się, działalność gospodarczą i dochodzenie swych praw przed sądem na obszarze całej Unii (choć z ograniczeniami dla nowych chłonków w czasie tzw. okresów przejściowych).

Leave a Reply