Komisja Europejska

Komisja Europejska rezyduje w Brukseli. Parlament obraduje w Strasburgu. Europejski Trybunał Sprawiedliwości ma siedzibę w Luksemburgu.

Od 2002 r. na większości obszaru UE obowiązuje wspólna waluta (euro), co jest pierwszym krokiem lat stworzeniu rzeczywistej europejskiej federacji (emisja waluty to jeden z głównych atrybutów suwerennego państwa). Polityką monetarną UE kieruje Europejski Banie Centralny z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.

UE zapewnia obywatelom państw członkowskich wspólne obywatelstwo unijne. Jednak nie ma wspólnych ambasad, gdyż każde z państw członkowskich UE prowadzi własną politykę zagraniczną i nadal jest odrębnym i pełnoprawnym podmiotem prawa międzynarodowego. Obywatelstwo unijne umożliwia osiedlanie się, działalność gospodarczą i dochodzenie swych praw przed sądem na obszarze całej Unii (choć z ograniczeniami dla nowych chłonków w czasie tzw. okresów przejściowych).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]