Kolonistom, i ich potomkom poręczała karta

Do sprawowania zarządu powołała karta (art. VII) dla każdej kolonii Radę, która była złożona z 13 osób mianowanych i odwoływanych przez króla i którą miała przebywać na terenie kolonii. Miała ona prawo wydawania ustaw i sprawować miała sądownictwo. Była ona podporządkowana ustanowionej na mocy tej samej karty (art. VIII) Radzie dla Wirginii (Council of Virginia), złożonej również z 13 osób mianowanych i odwoływanych przez króla i z siedzibą w Anglii.

Kolonistom, i ich potomkom poręczała karta, że „będą w granicach naszych posiadłości korzystali ze wszelkich swobód, przywilejów i praw przy wszystkich dążeniach i zamierzeniach, jak gdyby byli zamieszkali i urodzeni w granicach, naszego królestwa Anglii“ (art. XV).G

Leave a Reply