Kolonistom, i ich potomkom poręczała karta

Do sprawowania zarządu powołała karta (art. VII) dla każdej kolonii Radę, która była złożona z 13 osób mianowanych i odwoływanych przez króla i którą miała przebywać na terenie kolonii. Miała ona prawo wydawania ustaw i sprawować miała sądownictwo. Była ona podporządkowana ustanowionej na mocy tej samej karty (art. VIII) Radzie dla Wirginii (Council of Virginia), złożonej również z 13 osób mianowanych i odwoływanych przez króla i z siedzibą w Anglii.

Kolonistom, i ich potomkom poręczała karta, że „będą w granicach naszych posiadłości korzystali ze wszelkich swobód, przywilejów i praw przy wszystkich dążeniach i zamierzeniach, jak gdyby byli zamieszkali i urodzeni w granicach, naszego królestwa Anglii“ (art. XV).G

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]