Koalicja antyfaszystowska

Atak Niemiec na Związek Sowiecki. Wiosną 1941 r. Hitler kontrolował całą Europę z wyjątkiem Wielkiej Brytanii i Rosj i (którą umownie utożsamiamy ze Związkiem Sowieckim). Postanowił wyeliminować dotychczasowego sojusznika. Zdobywając ogromne obszaiy Białorusi, Ukrainy, Zakaukazia i właściwej Rosji wraz z Syberią i Azją Środkową, Hitler zrealizowałby plan rozszerzenia niemieckiej przestrzeni życiowej na Wschodzie. Zniszczyłby również znienawidzony komunizm, znienawidzony nie ze względu na zbrodniczy system rządów panujący w imperium Stalina (w tym hitleryzm nie był gorszy), lecz ze względu na zamiar zdominowania świata przez „zwycięski proletariat”. Hitler w roli pana świata wolał niemiecki naród. Trzecia Rzesza, pokonując Rosję, zyskałaby również ogromny rezerwuar gruntów rolniczych i surowców. Brytyjska blokada morska nie mogłaby już Rzeszy zagrozić.

22 czerwca 1941 r. armia niemiecka przekroczyła granice Związku Sowieckiego. Zaczął się zupełnie nowy etap drugiej wojny światowej. Natarcie rozwijało się błyskawicznie w trzech strategicznych kierunkach: na północy na Leningrad

(Petersburg), w centrum na Moskwą i na południu na Kijów. Armia sowiecka była zaskoczona atakiem, gdyż Stalin nie wierzył doniesieniom o przygotowaniach do faszystowskiej agresji. Wręcz uważał je za prowokacje mające na celu skłócić „dobrych przyjaciół”. Całe dywizje sowieckie szły do niewoli, okrążone z powodu nieudolności własnego dowództwa. Także żołnierze nie chcieli się bić za bolszewickie państwo. Niektórzy widzieli w Niemcach wyzwolicieli od głodu i terroru NKWD. Gdyby faszyści obiecali poddanym Stalina lepszą przyszłość (szczególnie na Ukrainie), chyba nic nie uratowałoby Związku Sowieckiego od upadku. Hitlerowców jednak poniosła pycha: jeńców sowieckich trzymano w szczerym polu za drutami, Ukraińcom nie pozwolono proklamować własnego państwa, na terenach okupowanych do akcji wkroczyły specjalne grupy SS mordujące Żydów i każdego, kto mógł być niewygodny dla Rzeszy. Rosjanie dowiedzieli się, że są Słowianami skazanymi na niewolę lub śmierć – i wtedy zrozumieli, że stawiając opór Niemcom, bronią nie bolszewickiego reżimu, a swego życia. Także Stalin przybrał maskę dobrego ojca zagrożonej Rosji. Nie mówił o komunizmie, lecz o ojczyźnie. Nie zapomniał jednak nigdy o upokorzeniu z pierwszych tygodni wojny, gdy ukrywszy się na Kremlu w Moskwie, drżał ze strachu. Jeńców z pierwszych dni walk, jeśli przeżyli hitlerowskie obozy, wysyłał na Sybir jako zdrajców bez wnikania, z jakiego powodu dostali się do niemieckiej niewoli.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]