Kilkanaście tysięcy polskich Żydów

-2.Ludność. W 1945 r. Polskę zamieszkiwały 24 miliony mieszkańców. Ludzie innej narodowości niż polska stanowili nie więcej niż milion osób. Nie zaliczamy do tej liczby Niemców pozostałych jeszcze po wschodniej stronie Odiy i Nysy, któiych stopniowo wysiedlano. Najliczniejszą grupą mniejszościową byli Żydzi. Ok. 300 tysięcy z nich przeżyło Holokaust, podobna liczba przybyła ze Związku Sowieckiego (gdzie znaleźli się jako uciekinierzy przed hitleryzmem lub jako deportowani z rozkazu Stalina). Żydzi ci do 1947 r. w większości wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych lub do Palestyny (w 1948 r. proklamowano tam państwo Izrael). Do emigracji skłaniała Żydów chęć opuszczenia ziemi naznaczonej ludobójstwem, poszukiwanie lepszych warunków życia, niechętna postawa polskiego społeczeństwa (pogrom kielecki w lipcu 1946 r.) oraz strach przed komunizmem.

Kilkanaście tysięcy polskich Żydów należało do komunistycznej partii i zaliczało się do uprzywilejowanej grupy w nowej Polsce, ale większość, przywiązana do synagogi i gospodarki opartej o własność prywatną, wolała opuścić obszar poddany wpływom Stalina.

Przesunięcie granic i związana z tym strata obszarów wschodnich zamieszkanych w większości przez Ukraińców i Białorusinów, wypędzenie Niemców, repatriacja Polaków z kresów oraz wymordowanie przez Niemców Żydów i ich powojenna emigracja – te czynniki spowodowały, że Polska odrodzona po drugiej wojnie świaotwej była państwem praktycznie bez mniejszości narodowych. Odpadł ogromny problem, z którym przedwrześniowa Rzeczpospolita nie mogła sobie poradzić.

Leave a Reply