Każdy nowoobrany członek Rady Stanu

Każdy nowoobrany członek Rady Stanu musiał przed objęciem urzędu złożyć i podpisać przysięgę, w której zobowiązywał się do należytego wykonywania swych obowiązków oraz przyrzekał, że przy wyborze nowego Lorda Protektora postępować będzie bezstronnie (XLII).

Parlament brał też przez swych przedstawicieli udział w sądzeniu członka Rady Stanu oskarżonego o korupcję lub nadużycia. Wyznaczał mianowicie siedmiu swych członków, którzy wspólnie z sześcioma członkami Rady Stanu i kanclerzem tworzyli trybunał orzekający. W wypadku ujawnienia wspomnianych przestępstw w czasie między sesjami parlamentu miała Rada Stanu większością głosów i za zgodą Lorda Protektora zawiesić winnego w urzędowaniu do czasu zebrania się parlamentu (XXV).

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]