Każdy nowoobrany członek Rady Stanu

Każdy nowoobrany członek Rady Stanu musiał przed objęciem urzędu złożyć i podpisać przysięgę, w której zobowiązywał się do należytego wykonywania swych obowiązków oraz przyrzekał, że przy wyborze nowego Lorda Protektora postępować będzie bezstronnie (XLII).

Parlament brał też przez swych przedstawicieli udział w sądzeniu członka Rady Stanu oskarżonego o korupcję lub nadużycia. Wyznaczał mianowicie siedmiu swych członków, którzy wspólnie z sześcioma członkami Rady Stanu i kanclerzem tworzyli trybunał orzekający. W wypadku ujawnienia wspomnianych przestępstw w czasie między sesjami parlamentu miała Rada Stanu większością głosów i za zgodą Lorda Protektora zawiesić winnego w urzędowaniu do czasu zebrania się parlamentu (XXV).

Leave a Reply