Karta z 1663 r.

Karta z 1663 r. określiła bliżej obszar kolonii i uznała przyjętą przez kolonistów zasadę tolerancji i wolności sumienia. Według słów karty „nikt we wspomnianej kolonii na przyszłość w żaden sposób nie może być prześladowany, niepokojony, postawiony w stan oskarżenia za różność poglądów w sprawach religii (…), ale aby każdy cieszył się całkowitą swobodą poglądów w sprawach- religii i sumienia“.33

Jednakże w samej kolonii zasada ta nie była w pełni przestrzegana, bo już wkrótce potem uchwaliło Ogólne Zgromadzenie, że katolicy nie mogą posiadać pełni praw politycznych.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]