Karta z 1663 r.

Karta z 1663 r. określiła bliżej obszar kolonii i uznała przyjętą przez kolonistów zasadę tolerancji i wolności sumienia. Według słów karty „nikt we wspomnianej kolonii na przyszłość w żaden sposób nie może być prześladowany, niepokojony, postawiony w stan oskarżenia za różność poglądów w sprawach religii (…), ale aby każdy cieszył się całkowitą swobodą poglądów w sprawach- religii i sumienia“.33

Jednakże w samej kolonii zasada ta nie była w pełni przestrzegana, bo już wkrótce potem uchwaliło Ogólne Zgromadzenie, że katolicy nie mogą posiadać pełni praw politycznych.

Leave a Reply