Karta ustalała też

Karta ustalała też organizację władz kolonii. Głównymi organami kolonii byli gubernator, zastępca gubernatora, Rada przyboczna gubernatora złożona z 10 członków, wchodząca w skład Ogólnego Zgromadzenia (Generali Meeting or Assembly), w którym zasiadali pochodzący z wyboru przedstawiciele osad. Ogólne Zgromadzenie miało się zbierać na sesje zwyczajne dwa razy do roku (w maju i w październiku). Corocznie na wiosnę wybierano gubernatora, jego zastępcę, członków Rady i innych urzędników.

Za Jakuba II w związku z włączeniem kolonii do posiadłości Nowej Anglii karta została odebrana (w 1686 r.), jednakże po pozbawieniu Jakuba korony została kolonii zwrócona.

Zmiana w ustroju władz zaszła w 1696 r., kiedj^ wprowadzony został podział Ogólnego Zgromadzenia na dwie Izby.

Leave a Reply