Karta Atlantycka

Rosja w odróżnieniu od innych krajów europejskich to kraj bardzo rozległy. Dowiedział się o tym Napoleon Iw 1812 r., dowiedział się i Hitler w 1941 r. Niemcy zdobyli Kijów i jesienią 1941 r. podeszli na przedmieścia Leningradu i Moskwy, ale żadnego z tych miast nie zdobyli. W grudniu 1941 r. nawet zostali nieco odrzuceni spod Moskwy przez udaną kontrofensywę sowiecką. Nie udało się Wehrmachtowi pokonać Armii Czerwonej w kilka tygodni. Kampania przeciągnęła się w sezon zimowy, a Niemcy nie byli przygotowani do rosyjskiej zimy. Na arenę wkroczył wielki sprzymierzeniec Rosjan – „generał mróz”.

Sojusz brytyjsko-sowiecki. Winston Churchill, choć przez całe życie był zaprzy-sięgłym antykomunistą, po niemieckiej napaści na Związek Sowiecki zaoferował Stalinowi sojusz. Rząd brytyjski nie zważał na podboje sowieckie na wschodzie Europy w 1939 i 1940 r. oraz nie baczył na praktykę stalinowskich rządów, wręcz odrażającą dla praworządnych Anglików. Liczyło się tylko jedno: związanie sił niemieckich w Rosji, by odwrócić uwagę Hitlera od Anglii. 12 lipca 1941 r. zawarto sojuszniczy traktat dotyczący wspólnych działań przeciwko Niemcom.

Karta Atlantycka. Stany Zjednoczone formalnie zachowywały neutralność, kon-tynuując nadal politykę izolacjonizmu. Jednakże prezydent Franklin Delano Ro-osevelt uważał taką postawę za szkodliwą dla swego kraju. Słusznie uważał, że zwycięskie w Europie Niemcy, sprzymierzone do tego z Japonią stanowić będą zbyt wielkie zagrożenie dla Ameryki. Uzyskał więc od kongresu (parlamentu USA) zgodę na wydzierżawianie i sprzedawanie na kredyt uzbrojenia, paliwa i żywności państwom prowadzącym wojnę z Trzecią Rzeszą (Lend-Lease Act). Dostawy te były praktycznie darowizną i wielką pomocą dla Anglii i jej sojuszników. Okręty amerykańskie już w lecie 1941 r. brały udział w osłonie konwojów przez Atlantyk.

Leave a Reply