Kapitulacja

Kapitulacja. Powstanie skapitulowało 2 października 1944 r. po sześćdziesięciu trzech dniach walki. Niemcy zgodzili się na żądanie aliantów traktowania powstańców w Warszawie nie jako partyzantów, których się wiesza i rozstrzeliwuje, lecz jako żołnierzy regularnej armii, których się bierze do niewoli. Gdy żołnierze SS i na wpół zdziczali żołnierze z posiłkowych jednostek armii niemieckiej złożonych z Ukraińców i Rosjan wkraczali do zdobytych dzielnic Warszawy, dokonywali masowych morderstw rannych powstańców i ludności cywilnej. Jednak w chwili właściwej kapitulacji Niemcy zachowywali się przyzwoicie. Żołnierze AK wraz z gen. „Borem” trafili do obozów jenieckich, ludność cywilną wysiedlono. Do opustoszałego miasta wkroczyły specjalne oddziały niemieckie, by na rozkaz samego Hitlera zniszczyć jeszcze to, co w polskiej stolicy ocalało.

Ocena powstania. Prawie 200 tysięcy ludzi zginęło, miasto legło w gruzach, kwiat patriotycznej młodzieży z szeregów AK oddał życie, rząd z Londynu nie powrócił do wyzwolonej Warszawy, a komuniści objęli władzę przy bierności zrezygnowanego narodu i milczeniu aliantów zachodnich. Przy takim bilansie nie należy się dziwić oskarżeniom kierowanym wobec przywódców powstania. Jednak w dłuższej perspektywie została pamięć opora tak przeciw hitlerowskiemu okupantowi, jak i przeciw wprowadzaniu rządów komunistycznych. Została też przestroga przed czynami powstańczymi bez szans powodzenia.

Leave a Reply