Kandydat na posła musiał

W postanowieniach zmierzających do rozszerzenia kręgu wyborców w hrabstwach przez przyznanie praw wyborczych właścicielom średniej wolnej własności ziemskiej przejawia się koncepcja, która znalazła wyraz w dziele Jamesa Har- ringtona (1611–1677) „The Commonwealth of Oceana“ (1656 r.), według którego tylko istnienie licznych wolnych właścicieli ziemskich może być gwarancją wolnego ustroju.

Kandydat na posła musiał, podobnie jak według „Instrumentu“, mieć 21 lat. Nowością było pozbawienie biernego prawa wyborczego duchownych, których ustawa z 13 lutego 1642 r. pozbawiła prawa zasiadania w parlamencie, oraz osób winnych przestępstw wymienionych w ustawie z 9 sierpnia 1650 r. „przeciw ateistycznym, błuźnierczym i gorszącym poglądom uwłaczającym czci Boga oraz zgubnym dla społeczności ludzkiej“. Dalej konstytucja pozbawiała biernego prawa wyborczego osoby publicznie wyszydzające lub znieważające religię (scoffer or reviler religion), żonatych lub zamierzających się ożenić z katoliczkami (of the Popish religion), wychowujących dzieci własne łub znajdujące się pod ich opieką w religii katolickiej, wyrażających zgodę na to, aby syn lub córka poślubili osobę wyznania katolickiego, osoby zaprzeczające, jakoby Pismo św. było słowem Bożym, nie szanujących niedzieli (profaner of the Lord‘s day), używających przekleństw (curser), nałogowych pijaków (drunkard). (art. 31). Sprawdzanie, czy wybrani posłowie odpowiadają warunkom ustawowym należało do Rady Stanu (art. 34).

Leave a Reply