Kampania bałkańska

Podział ów przypominał rozgraniczenie dokonane w 1807 r. traktatem w Tylży przez cesarza Francji Napoleona 1 i cara Rosji Aleksandra I.

Kampania bałkańska. W Europie pozostającej w niemieckiej strefie wpływów jedynie Jugosławia i Grecja nie chciały się podporządkować woli Hitlera. Wódz Trzeciej Rzeszy, któiy po przegraniu bitwy o Anglię, snuł plany ataku na Rosję, nie mógł tego tolerować. W kwietniu 1941 r. oddziały Wehrmachtu uderzyły na Bałkany. Z Grecją wprawdzie wojowali już Włosi, ale ponosili sromotne klęski. Dopiero wkroczenie Niemców zmieniło sytuację. Jugosławię podzielono. Chorwacja wraz z Bośnią stała się kolejnym wasalem Rzeszy. Serbia i Grecja znalazły się pod wło- sko-niemiecką okupacją. Nie oznaczało to spokoju na Bałkanach. Niemcy do końca wojny musieli walczyć z jugosłowiańską partyzantką.

Pierwszy etap wojny – podsumowanie. W potocznym mniemaniu podczas dru-giej wojny światowej państwa należące do koalicji antyfaszystowskiej walczyły z Niemcami, Włochami i Japonią. Do koalicji antyfaszystowskiej należeli Polacy, Rosjanie, Anglicy i Amerykanie oraz kilka innych narodów, o których nie zawsze pamiętamy. Jednakże koalicja w wyliczonym powyżej składzie ukształtowała się dopiero u schyłku 1941 r. Do wiosny 1941 r. Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki współpracowały z sobą, a opór potężnemu sojuszowi totalitarnych mocarstw stawiała jedynie Wielka Biytania wraz z Polakami i innymi ofiarami agresji, pozbawionymi samodzielnego zaplecza ekonomicznego. Bliższy zwycięstwa wydawał się Hitler.

Leave a Reply