Już w zwołanym przez Ryszarda Cromwella dwuizbowym parlamencie

Już w zwołanym przez Ryszarda Cromwella dwuizbowym parlamencie Izba niższa została wybrana na podstawie dawnych przepisów wyborczych. Parlament ten obradował krótko (od 27 stycznia do 22 kwietnia 1659 r.). Pod presją kół wojskowych Ryszard Cromwell zmuszony był rozwiązać parlament.

Dnia 7 maja 1659 r. zwołany został na żądanie oficerów rozpędzony przez Olvera Cromwella (w kwietniu 1653 r.) „Kadłub“ Długiego Parlamentu. Niedługo potem (25 maja 1659 r.) Ryszard Cromwell zrzekł się godności Lorda Protektora. Niebawem doszło do sporu między parlamentem a dowództwem armii, co doprowadziło w konsekwencji do rozpędzenia parlamentu (13 października 1659 r.). Usfanowiony został Komitet Bezpieczeństwa (Committee of Safety) złożony z oficerów i osób cywilnych, który powołał komisję do opracowania zasad ne c. 21. s. 11), mianowicie na dziesięć dni prżed rozprawą miał bń otrzymać spis nazwisk świadków oskarżenia.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]