Już w zwołanym przez Ryszarda Cromwella dwuizbowym parlamencie

Już w zwołanym przez Ryszarda Cromwella dwuizbowym parlamencie Izba niższa została wybrana na podstawie dawnych przepisów wyborczych. Parlament ten obradował krótko (od 27 stycznia do 22 kwietnia 1659 r.). Pod presją kół wojskowych Ryszard Cromwell zmuszony był rozwiązać parlament.

Dnia 7 maja 1659 r. zwołany został na żądanie oficerów rozpędzony przez Olvera Cromwella (w kwietniu 1653 r.) „Kadłub“ Długiego Parlamentu. Niedługo potem (25 maja 1659 r.) Ryszard Cromwell zrzekł się godności Lorda Protektora. Niebawem doszło do sporu między parlamentem a dowództwem armii, co doprowadziło w konsekwencji do rozpędzenia parlamentu (13 października 1659 r.). Usfanowiony został Komitet Bezpieczeństwa (Committee of Safety) złożony z oficerów i osób cywilnych, który powołał komisję do opracowania zasad ne c. 21. s. 11), mianowicie na dziesięć dni prżed rozprawą miał bń otrzymać spis nazwisk świadków oskarżenia.

Leave a Reply