Już w początkowej fazie wojny

Już w początkowej fazie wojny niejeden poważny sukces odniosły „oddziały powstańcze, które nie znały wprawdzie musztry, ale tym lepiej umiały strzelać ze swych długich strzelb“ i stosowały nową taktykę, działając w „luźnych szybko poruszających się grupach strzeleckich pod osłoną lasów“. Było to zastosowanie tyraliery, która po raz pierwszy w amerykańskiej wojnie o niepodległość okazała swą wyższość nad stosowaną dotychczas taktyką linearną, zwartych szyków.

Jednym z pierwszych poważniejszych sukcesów rewolucyjnej armii amerykańskiej było zmuszenie Anglików do opuszczenia Bostonu (17 marca 1776 r.). Armia brytyjska w Ameryce wzmocniona głównie pułkami niemieckimi zakupionymi u książąt niemieckich, korzystając z pomocy szczepów indiańskich, zmusiła wojska amerykańskie do ewakuacji Stanu New York. Z kolei zagrożona została Filadelfia, siedziba obrad Kongresu, który musiał się przenieść do Baltimore. Po klęsce zadanej Washingtonowi (11 września 1777 r.) nad rzeką Brandywine Filadelfia została zajęta przez wojska brytyjskie (25 września 1777 r.). Próba odzyskania jej zakończyła się klęską wojsk amerykańskich pod Gerrncienstown (przedmieście Filadelfii

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]