Jesień Ludów

ciowymi) pozostało w rękach członków PZPR. Jednak sprawy zagraniczne i finanse przejęli ludzie desygnowani przez „Solidarność”.

Jesień Ludów. Przykład Polski działał zaraźliwie na inne kraje bloku wschodnie-go. W lecie 1989 r. Polska była podejrzanym odszczepieńcem od socjalistycznej wspólnoty, ale już jesienią tegoż roku rządy komunistyczne upadły na Węgrzech

iw Czechosłowacji (ponowny pogrzeb Imre Nagy’a w Budapeszcie, „aksamitna rewolucja” w Pradze). 9 listopada 1989 r. został obalony mur rozdzielający Berlin Zachodni od stolicy NRD. Tłumy ludzi wiwatowały, siedząc na murze, do którego od strony wschodniej przez czterdzieści lat nie można się było nawet zbliżyć, nie ryzykując życia.

Leave a Reply

Nowa wiedza

Proces szesnastu

Dlaczego Mikołajczyk zgodził się na pozorny kompromis? Jego obecność w rządzie [...]

Problem dwóch wrogów

Hitlerowcy nie zapraszali polskich „podludzi” do współpracy (pomijając „półniem[...]

PPR wraz z tymi sojusznikami

PPR wraz z tymi sojusznikami utworzyła Blok Stronnictw Demokratycznych (wbrew n[...]

Pozbawieni prawa wybierania

Pozbawieni prawa wybierania i wybieralności na zawsze byli uczestnicy powstania[...]

Poza procesami o zdradę główną

Ponadto wprowadzono w sprawach o zdradę oraz ciężkie przestępstwa (feloaies) pr[...]

Postanowienia traktatu:

-1.Układ Ribbentrop-Mołotow zostaje uznany za nieważny od samego początku. 2.Rz[...]