Jakub II

Dążeniem jego następcy, Jakuba II, było pozbawienie kolonii w Ameryce ich przywilejów i stworzenie z nich posiadłości (dominium) podległej całkowicie Koronie i zarządzanej przez urzędników królewskich dotyczyło to szczególnie kolonii na obszarze Nowej Anglii. W 1686 r. Jakub II mianował gubernatora New Yorku i New Jersey, Edmunda Androsa, generalnym gubernatorem posiadłości Nowej Anglii (Dominion of New England), które objąć miały Massachu-setts (wraz z Maine), Plymouth, Rhode Island i Providence, Connecticut, New Hampshire oraz New York i New Jersey. Siedzibą generalnego gubernatora miał być Boston. Andros, który miał u swego boku siedmioosobową Radę, mianowaną przez króla, rządził absolutnie. Znosił Ogólne Zgromadzenia i sam nakładał podatki. Utrata przez Jakuba II korony angielskiej w 1688 r. pociągnęła za sobą upadek jego planów w Ameryce.

Przez następców Jakuba II: Wilhelma III i Marię wydana została w 1691 r. nowa karta, która wprowadziła poważne zmiany w ustroju władz kolonii Massachusetts. Z drugiej strony karta przewidywała powiększenie terytorium kolonii, do której przyłączone zostały New Plymouth, Maine oraz Nowa Szkocja. Z całego tego obszaru utworzona została prowincja pod nazwą „Prowincja Zatoki Massachusetts w Nowej Anglii“ („Province of the Massachusetts Bay in New England“). Nowa karta utrzymała wprawdzie niektóre dawne urządzenia kolonii, ale z drugiej strony uzależniła ją – jako prowincję – silniej od Korony.

Leave a Reply